A cooperativa da saída anualmente a mais de cento cincuenta mil quilos de mel e outros produtos das abellas.

Os socios da cooperativa Erica Mel venden directamente ao consumidor coa marca persoalizada “Mel das miñas colmeas” nas feiras e tendas tradicionais do seu propio entorno.
Erica Mel envasa a súa marca e outras con distintas variedades de mel e demais produtos apícolas para a venda en supermercados e centros comerciais.